Sjamaan Rudy

Welkom op mijn website.

Er bestaan heel wat misverstanden. Over wanneer een site "beveiligd" is bvb: nu deze website in https staat, is ze strikt gezien niet beter beveiligd, want ik vraag jou de bezoeker niets om uit te wisselen of achter te laten. Je kan hier VRIJ surfen, ZONDER door reclame of formulieren te moeten na -vigeren, en zonder door cookies te worden nagespeurd. Respect voor privacy begint met bezoekers deze vrijheid te geven. Omdat ik als Waterman niemand tot iets wil ver-plichten, is de site opgevat als een informatiebron. Eenvou-dig aanklikken brengt je naar het gekozen onderwerp. En je kan jezelf vergewissen in hoever die andere misverstanden over sjamanen al dan niet kloppen.
Maar als je mij iets wil vragen, aarzel dan niet om mij te kontakteren; niet hier want dat kan niet, maar via mail:
           rudy.vanderstraeten@gmail.com
Opgenomen op 25 mei 2011
Opgenomen op 19 juli 2014
Opgenomen op 20 juli 2014