Pag 7/9

ASTROLOGIESE KALENDER

De astrologiese kalender berust op een geheel ander concept, dan waarmee men de astrologie doorgaans benadert: hij wil de weergave zijn van de energiepatronen in het hier en nu. De geboortehoroskoop geeft een blauwdruk van het energeties potentiëel dat men bij zijn geboorte heeft meegekregen. De astrologiese kalender geeft op zijn beurt een blauwdruk van de soorten energie (hun problemen en hun boodschap) die op een bepaald tijdstip geldig zijn, en wel voor ALLE mensen. Met dien verstande: hoe meer een bepaald energiepatroon interaktie heeft met het eigen energiepatroon(zoals kan afgeleid worden uit zijn horoskoop), hoe meer déze energie voor een bepaalde persoon relevant en geldig zal zijn. De astrologiese kalender wordt ieder seizoen vernieuwd.

KRACHTLIJNEN HERFST 2022

Wat meteen opvalt: al de zogenaamde "trage" Planeten lopen retrograde, dwz schijnbaar "achter-uit in de Dierenriem (vanuit het perspektief van de Aarde). Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto blijven als het ware "hangen" aan het firmanent. Veel astrologen verbinden daar bepaalde konsekwenties aan wat betreft de werkingen van deze specifieke Planeetkrachten, maar ik ben minder geneigd om dat eraan te verbinden. Waarom? Niet alleen omdat ik een tegendraads en antikonformisties denker ben die zich eerder vragen stelt, dan gemeenplaatsen te volgen. Maar ook en vooral omdat dit de astrologiese en horoskopiese "invloeden" al te stoffelijk doet voorstellen. Laat het me zo voorstellen: als iemand gehaast is, staat hij dan "sterk" in zijn energie? En als iemand "traag" is, staat hij dan "zwak" in zijn energie? Goed geaard zijn of mediteren laat iemand beter gecentreerd in zijn energie staan. En bewijst al de stress en de gehaastheid van het "moderne leven" niet juist hoe verstrooid en versnipperd de energie van mensen dan kan zijn? Dus: een re-trograde Planeet is GEEN "gehandikapte" of slecht werkende Planeetkracht. Wel meer naar binnen gericht en dus meer yin in zijn uitingen? Misschien, maar ook dat is geen certitude. Snelheid is relatief en dus strikt gezien geen criterium. De gevolgen voor wat de PlaneetASPEKTEN betreft, zijn derhalve veel signifikanter.

En die horoskoopdynamiek van de Herfst 2022 is herkenbaar. Niet zozeer duidelijk en lijnrecht, want in de herfst kan de wind vanuit alle hoeken blazen en kunnen de bladeren in wervelwinden overal verspreid worden. Als winden komen en gaan dus bepaalde dynamieken, zoals daar zijn: een oppositie overbrugd door een sextiel en een driehoeksaspekt op één Planeet. Dat is de basisstruk-tuur van de Herfst 2022. De Planeten die hierbij telkens betrokken zijn, veranderen naargelang de 3 "snelste" Planeten (Zon, Mercurius en Venus) in hun doorgang door de 3 HerfstTekens andere aspekten maken. Maar de struktuur blijft dezelfde: een oppositie tussen twee (schijnbare) tegen-stellingen die twijfels en spanningen doet ontstaan, gevolgd door een focus op een welbepaalde Planeetkracht die de oplossing voor het probleem aanbrengt en de kontradiktie opheft. Om een voorbeeld te geven: de allereerste van de Herfst is Venus oppositie Neptunus. Probleem: moet ik mij vriendelijk en welwillend opstellen, of mijzelf eerder wegcijferen om geen confrontaties te krijgen? Antwoord van Pluto via een sextiel en driehoek: focus je waar je eigen macht ligt, in plaats van je te laten meeslepen door wat anderen kunnen vinden, denken of willen.

Een tweede herkenbare dynamiek: vierkanten. Vierkanten brengen de konflikten, zo gevreesd door sommigen, en zo gehaat door velen. Maar als een onweer maken ze een eind aan dingen die stagneren, geblokkeerd zijn, of in een impasse verkeren. Eens lekker als een hond in een kegelspel roffelen, een paar dingen onderuit halen, en aldus een nieuw élan in de zaak brengen die dreigde vast te lopen. Men kan een probleem niet langer meer ontkennen of proberen te verzwijgen wan-neer erdoor een krisis uitbreekt. Vierkanten brengen dynamiek in het leven, maar kunnen na-tuurlijk ook "van het goede teveel worden". Dit is echter nog iets anders dan ze automaties als "negatief" te bestempelen: ze geven werkpunten of problemen aan die we moeten oplossen. De aandacht ertoe is niet echt "aangenaam", maar indien het alleen maar daarom zou te doen zijn, zouden we ze ook niet "aanpakken".

Een "bekend" vierkant -uit de Lente en de Zomer- is dat tussen Saturnus en Uranus. In de Herfst loopt het op zijn laatste beentjes. Dit komt omdat Saturnus vanaf 24 oktober terug vooruit begint te lopen, terwijl Uranus de ganse herfst retrograde blijft lopen. Hierdoor vergroot de orbs tussen beide Planeten, totdat dit op 13 december 95° wordt; de grens van werkzaamheid is dan bereikt, en het vierkant verdwijnt voor een paar jaren van het toneel. Niet getreurd, want het wordt opgevolgd door andere vierkanten. De meeste daarvan kennen slechts een kortstondig bestaan (en worden dan vermeld bij de behandeling per Teken: zie pag 2), vooral wanneer er "snelle" Planeten bij be-trokken zijn. Alleen Mars vierkant Neptunus (exakt 12 oktober en 19 november) blijft langer aan omdat ook Mars dan retrograde loopt en een "trage" Planeet is geworden. Omdat Mars vier-kant Neptunus een leegzuiger is(= men valt plots zonder energie, voelt zich futloos, zijn batterijen vallen plat), verwittigt dit ervoor om in de Herfst 2022 geen buitensporige INspanningen te doen. Wil men niet LEEG of opgebrand vallen, dan is het eerder een periode om het rustig aan te doen en te rekupereren van alle stress en inspanningen die men tijdens het jaar 2022 heeft gedaan. Het is nog geen winter, maar "het vuur gaat uit". Een rustpauze of een "powernap" is NU wel al aange-wezen, vooralleer de eindejaarsperiode zijn specifieke stress zal laten laaien. Loop dus niet blinde-lings de zeepbellen van wat je wilt achterna, want dan loop je als hamster in een tredmolen, en geraak je nergens. Beheers je energie in plaats dat jij gedreven wordt door wat je schijnbaar wilt. Het antwoord is niet "drive" en méér drive, maar bewustzijn en reflektie van wat je ECHT nodig hebt.De détailbesprekingen per Teken van de Dierenriem in de Zomer, vind je terug op de hierna vol-gende pagina's door eenvoudig op de hiernaast staande knop "Verder" te klikken.