Geneeskruiden

Over de geneeskrachtige werking van kruiden is er zowel op het Inter-net als in bibliotheken een HOOP informatie te vinden. Wat echter veel minder te vinden is, is zinnige informatie die een verhelderende kijk verschaft op het specifiek KARAKTER van een welbepaald kruid, en de link naar een welbe-paald MENSENTYPE, zoals dit bij-voorbeeld voor de homeopathie en de Bachbloesems is uitgewerkt. Op deze site kun je een aantal voorbeel-den daarvan uitgewerkt door sja-maan Rudy vinden.

Zijn standplaats, zijn kenmerken, zijn kleur, zijn geneeskracht, zijn astrologies ID, zijn "signatuur" geven al tesamen aan ieder kruid zijn eigen, specifiek VERHAAL. Dit is de resultante of een gestalt van een plantaardig wezen, dat hier groeit, bloeit, leeft en voorkomt op moeder Aarde.

Het heeft mezelf 70 jaren leven, observeren, mediteren, intuïtie en reflekteren gekost, om deze plan-ten-verhalen zo coherent en dui-delijk mogelijk weer te geven. Ik beschouw deze 60 "portretten" die ik in de loop van devolgende 5 jaren 1 per maand ga publiceren, dan ook terecht als mijn nakomelingsschap.