Geneeskruiden

De ASTROLOGIE laat toe om het energeties ID van een kruid op te stellen, en dit op verschillende manieren:
  • de kenmerken van de 4 Ele-mentaire energiën zijn te her-kennen in de kenmerken van een kruid

  • verdere onderverdeling kan dan gebeuren volgens de Tekens en/of de Planeten, die op deze basis-indeling berusten

  • men kan dit vervolgens check-en en kontroleren aan de BLOEITIJD van het kruid: de plant zal immers steeds het astrologies synchronisme volgen van zijn eigen soort. Dit verband tussen energie van de plant en energie van het mo-ment is de manier waarop in de Natuur alle levende wezens op elkaar afgestemd zijn. Dit is een veel aktiever principe dan dat de bloeitijd "domweg" in hun DNA zou "zitten". Levende wezens kunnen dus de energie BUITEN hen om "lezen", her-kennen, en daarmee ook "spe-len" (cfr klimaatopwarming)

  • vanuit het astrologies ID van het kruid, kan men dan het ANALOGE mensentype vinden bij wie dat kruid past