Art 33
( Gewone) Agrimonie

Sommige kruiden met een breed verspreidingsgebied, werden al vrij snel door de mens als geneeskruid gebruikt. Agrimonie is zo één van die kruiden: het was reeds in de prehistorie (5000 jaar voor Chr.) gekend (als eetbare plant), en werd in de klassieke Oudheid aangeprezen tegen lever-en galkwalen, ge-zichtsstoornissen, behandeling van wonden, en slangebeten. In de 16e eeuw bereikte Agrimonie het top-punt van zijn populariteit: het werd als een ingre-diënt gebruikt van het fameuze "Eau de Arquebusade" in Frankrijk om schot-wonden te behandelen (toegebracht door een arquebus= haakbus). Van toen af aan begon zijn reputatie en gebruik te dalen, en verdween Agrimonie terug in de anomiteit der "onkruiden". Om pas in de 20ste eeuw opnieuw "heront-dekt" te worden door Edward Bach die het promoot tot één van zijn Bach-bloesems.

Bach heeft het energiepatroon van Agrimonie zeer goed begrepen en beschre-ven. ASTROLOGIES bevat het twee komponenten: een Boogschut-ter-Jupiter-energie, en een Weegschaal-Venus-energie. Een opgewekte, vrolijke, levenslustige kant; vandaar het gebruik van Agrimonie als opwek-kend middel voor de lever, het Boogschutter-orgaan. En een vriendelijke, welwillende, beminnelijke kant met grote behoefte aan harmonie en grote afkeer aan konflikten; vandaar het gebruik van Agrimonie ook als draine-rend kruid voor de nieren, het Weegschaal-orgaan, door zijn urinedrijvende en niersteen-oplossende eigenschappen. Wanneer men de verse plant knipt om te drogen, komt onverwacht een aangename en welriekende geur vrij.

Ter volledigheid moet nog vermeld worden dat Agrimonie regelmatig werd, en bij tijden nog steeds wordt verward met Ijzerhard (Verbena), maar Agri-monie is groter, bevat meer bladmassa, heeft gele bloemen, en behoort tot een andere plantenfamilie: de Roosachtigen (Rosaceae). De Latijnse soortnaam eupatoria slaat erop dat hij dan weer ook gelijkt op het Leverkruid (ook qua geneeskracht). De bijnaam klit of klis, roept dan weer gelijkienissen op met die andere plant met dezelfde naam, met wie hij de eigenschap deelt stekelige vruchten te maken, die zich vasthechten aan de vacht van dieren en aan kle-ding. In oude Franse geschriften komt de plant voor als aigregmoine; in de Middeleeuwen werd dit "agrimonie", de naam waaronder de plant nu nog bekend is.

Laat ons nu te rade gaan bij de Chinese Kruidengeneeskunde: daar wordt Agrimonie toepasselijk "Lung-ya Ts'ao" genoemd = "Drakentand-gras" of "staart van de gele draak". Het wordt gebruikt bij bloedingen en verwondigen, en overvloedige menstruatie vanwege zijn bloedstelpende, anti-bacteriële en anti-schimmelwerking. Ook bij darmklachten gaande van diarree (adstringe-rend) tot bloederige dysenterie (darminfektie) en lintwormen. De Westerse kruidengeneeskunde sluit zich daarbij aan en adviseert Agrimonie bij de be-handeling van wondes en huidklachten, darmklachten, chroniese spijsverte-ringsklachten, chroniese aandoeningen van de slijmvliezen, en witte vloed. De plant wordt beschouwd als een mild tonicum met opwekkende, bloedreini-gende en algemeen versterkende werking. Daarnaast is het een prima kruid voor de lever en de gal; wanneer men een blad afknipt, stroomt daaruit een geel sap (maar niet zo overvloedig als bij Stinkende Gouwe), wat in overeen-stemming is met de oude Signatuurleer. Verder is Agrimonie dienstig bij nier-en blaasontstekingen, en tegen gal en blaas-stenen. Het is weliswaar niet zo sterk en bitter als de typiese martiale kruiden Alsem en Duizendgulden-kruid, maar werkt meer als een tonicum op de algemene stofwisseling.

Bijgevolg is het als COMPLEMENTAIR KRUID voor het lieve en vriendelijke mens-type dat de anderen niet wil ambeteren met zijn proble-men en moeilijkheden, en het devies keep smiling hanteert: loop met je problemen niet te koop, maar probeer het jezelf en de ander zo aangenaam mogelijk te maken. Zo iemand is bang voor de stekeligheden van het leven, en loopt daarom met een masker van easy-going rond. Maar achter dat mas-ker stapelen de kwetsuren en de ergernissen zich op , die psycho-somaties neerslaan als lever-en galklachten, menstruatieproblemen en migraine bij vrouwen, en spijsverteringsproblemen. Dit verbergen van zijn werkelijke ge-voelens en zijn innerlijke konflikten, resulteert in het geweld aandoen van de innerlijke wereld omdat men teveel wil korresponderen aan de verwachtingen in de uiterlijke wereld. Dit inspelen op de verwachtingspatronen van anderen, kan het gemis van zijn eigen weg te bewandelen, noch kompenseren, noch vervullen. Agrimonie helpt om zich te laten "zien", zoals men is: trek je le-ven open (naar hen die je kunt vertrouwen)!

Als ANALOOG KRUID past Agrimonie bij het mensentype dat in de overtuiging leeft dat alles hem wel VANZELF te beurt zal vallen. Niet alleen heeft zo iemand heel veel meeval of "geluk", maar bovendien blijkt hij het ook nog eens normaal te vinden dat alles hem zomaar in de schoot wordt ge-worpen. Hij krijgt kansen als het ware op een gouden presenteerblaadje en moet alleen "aannemen". Ook nieuwe partner(s) schijnen als het ware "uit de lucht te komen vallen". Hij leidt een gemakkelijk leventje dat schijnbaar "van een leien dakje loopt", zonder dat hij daarvoor inspanningen moet leveren om iets te bereiken. Dit gemakzuchtig leven gaat naar analogie gepaard met een luie stofwisseling: afvalstoffen hopen zich op omdat de organen niet ge-noeg funtioneren. Agrimonie kan hierbij orde op zaken zetten. En kan, omdat zo iemand doorgaans ook een overgewicht heeft, tegen deze achtergrond dia-betes preventief voorkomen.