Doe zelf de Radijzenproef

Het leuke aan die proef, is dat je heus niet moet wachten op de uitkomst van debatten, maar dat je je zelf eigenhandig en "proef- ondervindelijk" kunt vergewissen wat ervan waar is. Nieuw is dat allemaal niet, want die proeven worden al ruim 40 jaar kontinu uitgevoerd eerst door Maria Thun en vervolgens door haar zoon Mathias Thun. En ze deden deze proef niet alleen voor radijzen, maar voor ALLE groenteteelten. Voor wie daarover meer informatie wil, moet maar eens die namen googelen.
Het rijke aan die proef, bestaat eruit dat hij niet alleen het verband tussen Aarde en Kosmos aanwijst; of beter geformu-leerd: de analogie aantoont van een bepaalde energie zoals die op een bepaald moment op Aarde heerst, en zoals hij ook "in de Sterren kan afgelezen worden". Het goed bekende, maar slecht begrepen: Zo boven, zo beneden. En vervolgens dat hij eigenlijk het bestaan van die (felbetwiste) astrologiese REALITEITEN, ook bewijst. Voor wie horoskopen onzin vindt: ervaar zelf hoe astrologiese energieën inwerken en stoffelijk "zichtbaar" worden in de stof. Geen sprake van het passe-partout placebo- effekt op radijzen!
Het simpele aan de proef, bestaat eruit, dat het door werkelijk IEDEREEN kan uitgevoerd worden, zelfs door kinderen: het enige wat je ervoor nodig hebt, is een pakje radijszaad, en een stukje grond in de moestuin. Waarom radijzen? Omdat die zeer snel kiemen en groeien, en het resultaat op korte tijd kan na-gegaan worden.
Uit wat bestaat de proef? Om de 2,5 dag zaait men een rijtje radijzen. Omgevingsfaktoren zoals bemesting, hoeveel-heid water en zonlicht, moeten voor ALLE rijen gelijk gehouden worden, zodat die geen determinerende rol spelen.

Waarom om de 2,5 dagen? Omdat de Maan dan in een ander Teken van de Dierenriem staat. Wanneer men 12 rijen gezaaid heeft, heeft men dan in het tijdsbestek van één maancyclus een rijtje radijzen gezaaid gedurende elk Teken. Het tijdstip van zaaien kan men op een plastic-plaatje schrijven, dat men voor de lijn steekt, om mogelijke verwarring te vermijden.

Een probleem hierbij, is dat de biologies-dynamiese zaai-kalender stoeit op het antroposofies denkwerk van Rudolf Steiner, en niet gelijk is aan de gewone astrologiese gege-vens die men in efemeriden kan vinden. Maar de twee andere criteria, de Maancyclus en de afstand van de Maan tot de Aarde, zijn natuurlijk wél hetzelfde. Ik geef steeds het advies "niet katolieker dan de paus te willen zijn": gewoon de Maanfase in evaluatie nemen, en de astrologiese Maanstanden voor een maand afprinten, om de dagen te bepalen voor het zaaien, zijn voldoende.

En dan: gewoon de natuur zijn werk laten doen, en de radijzen laten groeien. Door het zaai-interval zullen de radijsjes natuur-lijk niet gelijktijdig volgroeid zijn; daarom is het aangeraden het totaal in 3 te verdelen. In elke groep van 4 rijen, zit dan een rij gezaaid in elk van de 4 Elementen: Vuur, Aarde, Lucht en Water.

Groot is dan iedere keer de verwondering, dat de rijen radijsjes, gezaaid binnen een week, duidelijke verschillen in uitzicht en in eigenschappen blijken te hebben. Niemand verwacht zo'n groot verschil.

Nochtans zijn deze verschillen overduidelijk:
-de rijen gezaaid in een Vuur-Teken, zijn scherper en pikanter van smaak. De radijsjes zijn weliswaar kleiner, maar pittiger;
-de rijen gezaaid in een Aarde-Teken leveren de mooiste en grootste radijzen op: het is dan ook een wortel-gewas;
-de rijen gezaaid in een Lucht-Teken geven het minste rendement: de radijsjes zijn langgerekt, en schieten vlug in bloei
-de rijen gezaaid in een Water-Teken geven de sappigste radijzen, ietwat "waterig" van smaak en met veel bladeren.

Ik veralgemeen hier wel een beetje, omdat ook de ANDERE faktoren zoals Maancyclus en PlaneetStanden en -Aspekten hun rol spelen, maar deze tendensen zullen bij een snelgroei-end gewas dat radijzen zijn, toch steeds duidelijk registreerbaar zijn. Het voordeel van radijzen, is dat ze verder geen zware be-mesting behoeven en verdragen, die eventueel voor "onregel-matigheden" zou kunnen zorgen.

Het mooie aan de proef, is dat nog een derde analogie wordt blootgelegd. Met Vuur komt de zaad-fase overeen; oogst de pikante radijsjes niet op tijd, en in een mum schieten ze in 't zaad. Met Aarde komt de wortel-fase overeen. Met Lucht komt de bloei-fase overeen: de radijzen schieten snel in bloei, maar blijven dan lang in bloei. En met Water tenslotte komt de blad-fase overeen: veel blad geeft radijsjes die ook snel voos kunnen worden of sneller worden aangevreten door allerhande insekten.

Geloof je dit niet? Geen nood: DOE de proef, en kijk wat hij op-levert.
Tot slot nog dit advies: doe deze proef bij voorkeur in het voorjaar of in de nazomer: wanneer midzomer nadert, verto-nen sowieso ALLE gewassen de neiging om op te schieten tot bloei.