Bekijken we de TEKEN-periodes afzonderlijk, dan zal :

1/DE RAM-PERIODE:

Rammen zullen dit niet echt graag horen (ze kunnen gekrenkt worden in hun macho-trots), maar de horoskopiese dynamiek van Ram 2019 is eigenlijk .....kinderlijk eenvoudig. Deze simpele dynamiek bestaat immers uit:
-twee konjunkties die de hele maand werkzaam zijn, zijnde de al vermelde Saturnus-Pluto; maar daarnaast ook nog Mercurius-         Neptunus (in het laatste trajekt vervangen door Mercurius-Venus)
-n zeldzaam en kortstondig Venus-vierkant-Mars
-geflankeerd door een paar obligate sextielen om deze verschillende deel-dynamieken met elkaar te verbinden, zoals daar zijn Jupiter-       Venus, Saturnus-Mercurius, Venus-Uranus, .....

In het begin van april bereikt deze eenvoud zijn hoogtepunt: zelden heb ik een horoskoop gezien waar zo weinig gebeurt op het vlak van de Planeetaspekten: alleen het immer aanwezige Saturnus-konjunkt-Pluto, met daarnaast een triootje bestaande uit Mercurius-Neptunus en Maan tesamen, met een luttel sextieltje tussen beide complexen, en dat is het. Dit betekent daarvoor echter nog niet dat het een zwakke dynamiek zou zijn, want maar liefst 5 op de 10 Planeten staan hierbij sterk: Jupiter in zijn eigen Teken Boogschutter; Saturnus in zijn eigen Teken Steenbok; Neptunus in zijn eigen Teken Vissen; en verder staan zowel Venus in Vissen als de Zon in Ram sterk. Maar het is een beetje zoals gehakt stro: ze staan "los" van elkaar, en er is niet zoveel wisselwerking tussen hen.

Dit verandert in de laatste decade van Ram: er komt plots schot in de zaak, omdat er vanaf 10 april een aantal vierkanten ontstaan. Het eerste is Zon-vierkant-Saturnus (altijd een "lastige"), gevolgd door Mercurius-vierkant-Saturnus en afgesloten met Venus-vierkant-Saturnus. Saturnus zal weer als de "grote boosdoener" ervaren en versleten worden, maar dat raakt zijn koude kleren niet. Regel is regel,en punt en uit. Gelukkig is er ook nog een Jupiter-driehoek-Zon werkzaam, om deze pil te verzachten en te kompenseren.

2/DE STIER-PERIODE:

De Stier-periode begint een beetje op dezelfde manier als Ram, maar dan zelfs -en dat zal niet verwonderen- "gebalder". Geen 2, maar liefst 3 konjunkties om te beginnen: de voor de hele lente aanwezige Saturnus-Pluto, het al in Ram gevormde koppel Mercurius-Venus, en ook nog eens de Zon die in haar binnenkomst in Stier over Uranus loopt die daar in het begin staat. Bij dit laatste wordt de Zon 8 mei opgevolgd door Mercurius, en doet Venus hetzelfde helemaal op het einde van de Stier-periode.

Ook in Stier is er aanvankelijk weinig dynamiek te bespeuren -een welgekomen rustpauze na het geroffel van eind Ram- : buiten een sextiel vanuit Saturnus-Pluto op Neptunus, vallen er geen Planeetaspekten te bespeuren. Geniet van deze time-out zou ik zeggen, want die rust is van korte duur. Eind april komt er een voorbode van wat gaat komen: Mars vierkant Neptunus. Men voelt zich slap en futloos, en loopt precies op "flanellen benen". Maar dat was slechts het voorgerecht: dan volgt het hoofdgerecht bestaande uit een rij vierkanten die zich in de tijd snel opvolgen: Mercurius vierkant Saturnus(exakt 1 mei); Mercurius vierkzant Pluto (exakt 2 mei -Mercurius zit op volle snelheid); Venus vierkant Saturnus (exakt 7 mei). Alsof dit niet voldoende is -Stier is gulzig en wil steeds mr- is er door de retro-grade lopen van Jupiter, een Jupiter-vierkant-Neptunus in de maak. Weliswaar nog niet op volle kracht, maar door tegelijk het uitdei-nende Neptunus-vierkant-Mars, ontstaat er kortstondig en efemeer (daar houdt Neptunus van) een T-vierkant op Neptunus vanuit de oppositie Mars-Jupiter (exakt 5 mei).

Wat houdt dit T-vierkant in? VERWARRING, DWALING. In korte tijd kan de sfeer van "dat is ongelooflijk!", omslaan naar "dat is ongeloofwaardig!". Men wordt misleidt met valse informatie, een mooi voorstel die slechts een illusie blijkt te zijn, iets dat t mooi lijkt om waar te kunnen zijn. Dan moet men denken aan Facebook en Co, waar met de regelmaat fake news en imaginaire verhalen wordden verspreid. Dan moet men bedacht zijn voor scam en catfish in dating op het Internet. Dan moet men beducht zijn voor oplichterijen en frauduleuze praktijken. Aan zijn voordeur, en op "de televisie" of "in de boekskens". Een geafflikteerde Neptunus geeft geen "leugentjes om bestwil", maar eerder een domino-effekt van de ene leugen die een andere induceert. Het escalatie-proces van pathologies en dwangmatig liegen, want Neptunus weet van geen ophouden. Als een paling wringt men zich in allerlei bochten om zich uit een lastig parket te manoeuvreren.

Voor wat het waard is: kort daarop kan Neptunus revange nemen op zichzelf en zich langs haar beste in plaats van langs haar slechtste kant te laten zien. De hierboven geschetste dynamiek valt als een kaartenhuisje in elkaar, en laat alleen het Jupiter vierkant Neptunus achter. Is het waar of is het niet waar? Wil ik dit geloven of nit geloven? Ben ik een believer of een non-believer? Maakt niet uit, op wt dat precies van toepassing zal zijn in jouw levenspraktijk. Men vindt als het ware "zijn verstand" terug, en twee mooie driehoeken vanuit de Zon op het koppel Saturnus-Pluto doet de rest. Neptunus maakt met sextielen de brug tussen beide, en laat nu haar positieve eigen-schappen spreken: empathie, medeleven, verbondenheid,samenhorigheid,....Eind goed, al goed.Een grote verzoening na een groot mis-verstand.

3/DE TWEELINGEN-PERIODE:

Ook de Tweelingen-periode begint een beetje analoog zoals Ram en Stier: de storm is gaan liggen, en er ontstaat een windstilte. Met het immer aanwezige Saturnus konjunkt Pluto (sorry als het een beetje eentonig begint te worden). Met Mercurius die eindelijk de Zon in de Dierenriem heeft ingehaald en ermee een konjunktie vormt exakt op 21 mei, de eerste dag van Tweelingen. En met een paar rustiger sextielen zoals tussen Saturnus en Neptunus, Neptunus en Venus, Uranus en Mars. Zonder het eenzame Jupiter vierkant Neptunus te vergeten dat stilaan aan kracht begint te winnen.

Maar mooie liedjes duren niet lang, vooral niet in Tweelingen, dus komt met name Mercurius -heerser van Tweelingen- al vrij snel roet in het eten gooien. Hij heeft een geweldige haast en dendert door de Dierenriem verder, en laat in zijn vaart een spoor van "gebroken potten" door onvoorzichtigheid achter zich: Mercurius vierkant Saturnus (exakt 23 mei), Mercurius vierkant Neptunus (exakt 30 mei); Mercurius oppositie Jupiter (een beetje "pech" op 31 mei). Maar dat is nog allemaal erg "vluchtig", letterlijk en figuurlijk, dus al bij al valt de "schade" best mee. Andere koek wordt het, wanneer de Zon er zich mee gaat moeien, en diezelfde oppositie op Jupiter gaat maken (exakt 10 juni). Wanneer tegelijk een Zon vierkant Neptunus ontstaat (exakt 9 juni), dan wordt voor de tweede keer in de Lente 2019 een T-vierkant op Neptunus gemaakt. Deze keer vanuit de as Zon-Jupiter en met Jupiter vierkant Neptunus en Zon vierkant Neptunus. Dan zal dezelfde problematiek op de proppen komen zoals ik die reeds bij Stier heb beschreven. Dit past uitstekend bij het tweevuldigheids-principe van Gemini: herhaling behaagt, bis repetita placent.

Venus probeert daarbij de rol van grote verzoenster en bemiddelaar te spelen: de brokken lijmen, en de harde kanten wegstrelen met twee grote driehoeken op Saturnus en Pluto. Maar helaas pindakaas: Mercurius voert de druk nog een beetje op in het laatste stuk van deze periode, door niet alleen Mars in te halen, maar ook en vooral door vanuit deze konjunktie een dubbele oppositie op Saturnus te maken. Het is dan Volle Maan, tegelijk is Jupiter vierkant Neptunus exakt. Kortom, de verwarring is KOMPLEET. Het is zoals met een cliffhanger einde: wat zal er gebeuren? weten de protagonisten zich te redden , of gaan ze ten onder? hoe loopt dit af? kn dit anders dan slecht aflopen? Ik zou zeggen: zie het vervolg op de astrokalender voor de Zomer.


Pag 8/9