Pag 7/9

ASTROLOGIESE KALENDER

De astrologiese kalender berust op een geheel ander concept, dan waarmee men de astrologie doorgaans benadert: hij wil de weergave zijn van de energiepatronen in het hier en nu. De geboortehoroskoop geeft een blauwdruk van het energeties potentiel dat men bij zijn geboorte heeft meegekregen. De astrologiese kalender geeft op zijn beurt een blauwdruk van de soorten energie (hun problemen en hun boodschap) die op een bepaald tijdstip geldig zijn, en wel voor ALLE mensen. Met dien verstande: hoe meer een bepaald energiepatroon interaktie heeft met het eigen energiepatroon(zoals kan afgeleid worden uit zijn horoskoop), hoe meer dze energie voor een bepaalde persoon relevant en geldig zal zijn. De astrologiese kalender wordt ieder seizoen vernieuwd.

KRACHTLIJNEN WINTER 2018-2019


De Winter 2018-2019 is astrologies bekeken vrij rustig in zijn dynamiek. Geen grootse verschuivin-gen of plotse wendigen: alles speelt zich af in "een klein hoekje" van de Dierenriem, met name uit-gerekend dit stuk met de WinterTekens Steenbok, Waterman en Vissen, met een kleine uitbreiding toe naar de HerfstTekens Schorpioen en Boogschutter. De horoskopiese struktuur blijft dan ook nagenoeg konstant: n of twee vierkantsaspekten binnen dit klein "bestek", een paar driehoeken, enkele sextielen, en vooral heel wat konjunkties. Dat gebeurt nu eenmaal wanneer de Planeten kort in elkaars "nabijheid" (in hun plaats op de Dierenriem natuurlijk!) staan.

Veel van die vierkanten hebben slechts een kort bestaan, omdat de Planeten tussen dewelke ze worden gevormd, zogenaamd "snelle" Planeten zijn (alweer: in hun rondgang door de Dierenriem natuurlijk!). En vierkantsaspekt maakt daarop een uitzondering, en dus is het noodzakelijk om daarbij te blijven stil staan, omdat die als het ware het specifieke "gelaat" of het bijzondere ken-merk van deze Winter bepaalt; en dat is: Jupiter vierkant Neptunus.
Niet alleen zijn Jupiter en Neptunus aan elkaar verwant (wat uitgedrukt wordt onder de vorm dat zij beiden "heersers" zijn -ttz korresponderen met- van het Teken Vissen). Maar bovendien stt thans Neptunus in zijn Teken Vissen, en staat Jupiter in zijn eigen Teken Boogschutter. Dit betekent dat dit vierkant tussen beide zijn maximale sterkte zal kennen, en dat derhalve de problematiek die daarmee samenhangt, uitermate werkzaam en voelbaar zal zijn.

Welke? Het gaat hem om de clash tussen de "persoonlijke" visie van Jupiter, met het "onpersoon-lijke" geloof van Neptunus. Beide zijn vertrouwend in wat het Leven zal en kan brengen, maar het verschil tussen beide , bestaat eruit dat Jupiter aktief is (Boogschutter is een Vuur-Teken), terwijl Nepunus passief is (Vissen is een WaterTeken). Jupiter is ervan overtuigd dat men initiatief moet nemen en energie moet moet pompen als men iets wil realiseren; terwijl Neptunus liever .....niets zou willen doen, en "al slapende rijk worden". Het is het verschil tussen een positieve en vertrou-wende instelling, en een over-positivisme met een blind vertrouwen: het kn en mag niet verkeerd gaan! Is daar een (logiese) reden voor? Niet echt, want Neptunus is irrationeel en onlogies. Het is vaak een vertrouwen tgen elk beter weten in: men haakt zich vast aan een droom, een illusie, een fata morgana, ....En op het eind van de rit, ploft die illusie als een zeepbel uit elkaar: men heeft er een berg aan emoties in genvesteerd, maar niet de noodzakelijke aandacht (Lucht), de vereiste werkkracht (Aarde) of de dosis persoonlijke betrokkenheid (Vuur), die nodig waren om het projekt tot een goed einde te brengen. Veel tralala en kabaal, maar vooral spekulatie in plaats van doelgericht en adekwaat optreden.

Een voorbeeld hiervan is het "vallen" van de Belgiese regering op de valreep Boogschutter-Steen-bok, maar het vierkant Jupiter-Neptunus zal zich nog op tal van andere manieren en op verschil-lende vlakken manifesteren. Hetzij als onderbewuste en niet-opzettelijke vormen van bedrog, door gebrek aan struktuur en organisatie. Hetzij als bewuste vormen van oplichterij om op een gemak-kelijke manier te profiteren van anderen. Wees dus beducht hiervoor deze winter!


De détailbesprekingen per Teken van de Dierenriem in de Lente, vind je terug op de hierna volgende pagina's door eenvoudig op de hieronder staande knop "Verder" te klikken.