Pag 7/9

ASTROLOGIESE KALENDER

De astrologiese kalender berust op een geheel ander concept, dan waarmee men de astrologie doorgaans benadert: hij wil de weergave zijn van de energiepatronen in het hier en nu. De geboortehoroskoop geeft een blauwdruk van het energeties potentiëel dat men bij zijn geboorte heeft meegekregen. De astrologiese kalender geeft op zijn beurt een blauwdruk van de soorten energie (hun problemen en hun boodschap) die op een bepaald tijdstip geldig zijn, en wel voor ALLE mensen. Met dien verstande: hoe meer een bepaald energiepatroon interaktie heeft met het eigen energiepatroon(zoals kan afgeleid worden uit zijn horoskoop), hoe meer déze energie voor een bepaalde persoon relevant en geldig zal zijn. De astrologiese kalender wordt ieder seizoen vernieuwd.

KRACHTLIJNEN LENTE 2018


De Lente 2018 zal erg levendig zijn. Niet extreem, maar toch met de nodige en noodzakelijke tur-bulenties. Niet meer dan andere en vorige lentes, maar toch met duidelijk herkenbare dynamieken. Niet konstant, want met de normaal voorkomende ups en downs, maar toch met een waarneem-bare rode draad. Die gemeenschappelijke noemer bestaat uit de botsing van de vurige Ram-essen-tie, met de soliede massa van het Steenbok-principe. Het is weer normaal te noemen dat de lente zich afzet tegen de winter die eraan vooraf ging, maar in 2018 blijft dit konflikt niet alleen lange tijd "hangen", maar is ze zelfs het hoofdthema van de dynamiek.

Venus en Mercurius lopen al voorop in Ram, op het ogenblik dat de Zon op zijn beurt Ram binnen komt. Maar al vrij snel begint dan Mercurius retrograde te lopen. Samen met Uranus die op het eind van Ram is aanbeland, zorgt dit tot op het einde van Stier, dat het Ram-gebied bezet blijft met antagonisten om vierkanten met het Steenbok-gebied te blijven maken. Daar is het koppel Mars-Pluto aktief, een kombinatie die garant staat voor erupties en explosies van energie (zoniet agres-sie). Stuk voor stuk zal dit een ander facet van dit algemeen verhaal aansnijden (afhangend van de betrokken Planeten), maar globaal betekent dit dat de "roekeloosheid" en ontstuimigheid van Ram in botsing zal komen met de voorzichtige en beheerste aanpak van Steenbok. Ram smijt zich, en ageert snel, en denkt DAARNA over de mogelijke gevolgen na. Terwijl Steenbok steeds afwacht, de situatie tracht te kontroleren, en VOORAF zal proberen inschatten wat de risiko's en slaagkansen zijn van een onderneming. Terwijl Steenbok geduldig ter plaatse halt houdt en konservatief wil beveiligen wat er is, wil Ram eerder VOORUIT stormen en nieuwe zaken gaan uitproberen. Het spreekt vanzelf dat deze beide houdingen haaks op elkaar staan (vierkant!), en elkaar een heleboel zullen te verwijten hebben. En vooral met Mars konjunkt Pluto komt het erop aan zorg te dragen, van konflikten niet te laten eskaleren, maar tijdig de lont eruit te trekken.

Het feit dat Saturnus hierbij nog eens in zij eigen Teken Steenbok staat, en deelneemt aan deze dy-namiek, zal dit konflikt nu en dan eens ten top drijven: resp. op 29 maart (Zon vierkant Saturnus); 5 april (Mercurius vierkant Saturnus);en 25 april (terug Mercurius vierkant Saturnus nadat Mercu-rius weer vooruit is begonnen te lopen). Tijdens de Tweelingen-periodemaakt Saturnus vooral opposities met Planeten die al in Kreeft zijn aanbeland.

Binnen deze dynamiek, blijft ook een oude bekende zijn rol spelen: het vierkant Uranus-Pluto. Het effekt van dit vierkant zal vooral merkbaar zijn, wanneer een snellere Planeet over Uranus loopt en deze dynamiek ook zal accentueren. Dit zijn in devolgende volorde: Venus (29 maart); Zon (18 april) en Mercurius (13 mei). Dus op de achtergrond kan nu en dan het konflikt tussen vrijheid (Uranus) en macht (Pluto) opsmeulen, en bezwaren doen opperen tegen de gang van zaken: "jij bezit me niet" en "je kan me niet dwingen" zijn niet van de lucht, wat met een dosis tolerantie of diplomatie kan opgelost worden. Ik heb het deze laatste jaren al genoeg over dit specifiek vier-kantsaspekt gehad, om daar nog eens uitgebreid op terug te hoeven te komen. Je kan me daartoe niet dwingen haha.De détailbesprekingen per Teken van de Dierenriem in de Lente, vind je terug op de hierna volgende pagina's door eenvoudig op de hieronder staande knop "Verder" te klikken.